دزدی که با چراغ آمده است:این بار یونسکو/ سالار سیف‌الدینی

دزدی که با چراغ آمده است:این بار یونسکو/ سالار سیف‌الدینی

شرق: هفته گذشته شاهد برخی اعتراض‌ها از سوی مقامات رسمی جمهوری آذربایجان پیرامون بازسازی مسجد ایرانی شهر شوشی در جمهوری قراباغ (به نام مسجد گوهرآقا) بودیم. برخی مقامات رسمی باکو اظهاراتی خارج از عرف و نزاکت دیپلماتیک را بیان کرده‌اند که شایسته کشورهای معتبر در سطح جهانی نیست. پیش از…