کجایند محمود افشارها؟

کجایند محمود افشارها؟

به مناسبت ۲۸ آذرماه، سالروز درگذشت دکتر محمود افشار بازنشر سخنرانی دکتر ژاله آموزگار در شب محمود افشار من بر این باورم که هر ایرانی حتی بدون اینکه خود بداند یا بخواهد دلبستۀ این سرزمین دوست‌داشتنی است؛ برای اینکه ایرانی زاده شده است و فرّه ایزدی ناخودآگاه در تار و…