نگاهی به نگرش ویژه اردوغان به طریقت «اسماعیل‌آقایی»

نگاهی به نگرش ویژه اردوغان به طریقت «اسماعیل‌آقایی»

درگذشت یکی از سران مهم طریقت های عرفانی ترکیه، موجب شد که صدها هزار نفر از گوشه و اکناف ترکیه برای شرکت در تشییع جنازه او به استانبول بروند. محمود اوستا عثمان اوغلو مشهور به خواجه محمود افندی، رئیس طریقت اسماعیل آقایی در استانبول و در سن 93 سالگی درگذشت.…