مخالفت صریح رهبری با فراکسیون ترک‌زبانها و هر نوع فراکسیون قومی

مخالفت صریح رهبری با فراکسیون ترک‌زبانها و هر نوع فراکسیون قومی

در ماههای اخیر برخی شایعات در خصوص تاسیس یک فراکسیون مساله دار به نام «فراکسیون نماینده‌های ترک زبان» از سوی وب سایت های ضد ایرانی مطرح شده است. وب سایت آذری‌ها پیش از این طی یک گزارش به تحلیل پشت پرده ماجرا پرداخته بود.  اصولا در ایران ترکی وجود دارد…