اظهارات عجیب مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل در باب باستان‌شناسی!

اظهارات عجیب مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل در باب باستان‌شناسی!

نادر فلاحی مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل در سخنان اخیرش گفته است که ماننایی‌ها دولتی ترک بودند! این در حالیست که منابع مکتوب و کتیبه خاصی از مانایی ها تاکنون به دست نیامده است و بیشتر اطلاعاتی که از این اقوام در دست است مربوط به نوشته‌ها و کتیبه‌های آشوری،…