تاکید ارمنستان به حضور جمهوری قراباغ کوهستانی در مذاکرات صلح

تاکید ارمنستان به حضور جمهوری قراباغ کوهستانی در مذاکرات صلح

سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان تاکید کرد بدون حضور نماینده قراباغ کوهستانی در مذاکرات صلح قره باغ میان جمهوری باکو و ارمنستان، رسیدن به صلح امکان پذیر نخواهد شد. تیگران بالایان گفت جمهوری باکو باید درک کند که بدون حضور نمایندگان ناگورنو-قراباغ ، توافق درباره صلح ممکن نیست. بالایان افزود…