مردم ارومیه از تئاتر جهت دار به زبان محلی استقبال نکردند

خبری- تحلیلی «آذریها» این وب سایت بیگانه‌گرا که پس از بحران‌های سیاسی اخیر بین ایران و عربستان راه اندازی و فعال شده است در گزارش خود نوشت:در شهر نزدیک به یک میلیون نفری و  ارومیه، سالنی با گنجایش ۲۰۰ نفری نیز برای اجرای یک تئاتر به زبان محلی خود مردم…