تظاهرات ملی تبریز نوروز 1324/ کاوه بیات

تظاهرات ملی تبریز نوروز 1324/ کاوه بیات

     چکیده به رغم سعی و تلاش گسترده مقامات امنیتی شوروی برای سرکوب هرگونه تحرک ملی در حوزه تحت اشغال ارتش سرخ در تبریز از بدو هجوم ارتش سرخ به ایران  در شهریور 1320 ولی دامنه مخالفت با بیگانه کماکان برجای بود و منتظر اندک فرصتی برای بروز و…

گردهمایی هزاران تن از شهروندان در پاسارگاد؛ بنیانگذار «کشور» گرامی داشته شد

گردهمایی هزاران تن از شهروندان در پاسارگاد؛ بنیانگذار «کشور» گرامی داشته شد

 چند سال است که سالروز فتح بابل توسط کورش هخامنشی و صدور «منشور کورش» که از سوی جامعه مدنی به روز بزرگداشت وی نامگذاری شده و از سوی مردم نیز با استقبال روبرو شده است.گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از مردم از نقاط مختلف کشور به ویژه از…

قتل عام خوی توسط ترکان عثمانی/محمدامین ریاحی

قتل عام خوی توسط ترکان عثمانی/محمدامین ریاحی

  بعد از صلح قصرشیرین در سال 1049 قمری میان شاه صفی و سلطان مراد چهارم، به مدت نزدیک به 90 سال، حمله ای از طرف عثمانیها صورت نگرفت. در این مدت زخمهای خوی ازکشتارها و ویرانگریهای ترکهای عثمانی، مخصوصاً قتل‌عام و تخریب خوی به دست مراد چهارم در 1045…