رژیم باکو نمایش «مردگان» را همزمان با ایام محرم به روی صحنه برد

رژیم باکو نمایش «مردگان» را همزمان با ایام محرم به روی صحنه برد

        همزمان با ايام محرم، نمايشنامه کمدي «مردگان»، اثر جليل محمدقلي زاده، از روشنفکران غربگراي اوايل قرن بيستم که در  آثار وي تحت پوشش انتقاد از خرافه گرايي، عقايد مذهبي مسلمانان و روحانيون به طنز کشيده شده اند، در سالن  «تئاتر ملي درام آکادميک (جمهوري)باکو» به روي صحنه برده…