تخریب کلیسای مریم مقدس در شهرستان سلماس! موج تخریب آثار تاریخی به سلماس رسید

تخریب کلیسای مریم مقدس در شهرستان سلماس! موج تخریب آثار تاریخی به سلماس رسید

کلیسای «مریم مقدس» واقع در شهرستان سلماس ( شاپور) توسط افراد ناشناس تخریب شد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» در روز 23 اردیبهشت 1395 اشرار با حمله به این کلیسا اقدام به تخریب بخشهایی از آن توهین به مقدسات هم میهنان مسیحی کردند.منابع محلی به سایت «آذریها» گفته…