بهار ترکی در استانبول؛ اردوغان به هر قیمتی ادامه می دهد

بهار ترکی در استانبول؛ اردوغان به هر قیمتی ادامه می دهد

در حاشیه میدان تقسیم در مرکز استانبول تحصن کرده‌اند. آنها از برنامه ساخت‌وساز در اطراف این میدان، خشمگین هستند. شعار این گروه چندصدنفره «تقسیم را اشغال کنید» است؛ الهام‌گرفته از جنبش «وال‌استریت». این بهانه به خودی خود برای تظاهراتی به این بزرگی کافی است. فراموش نکنیم انگیزه اولیه جنبش اعتراضی می‌1968…