توهم جدید باکو: در حاشیه مسابقات همبستگی اسلامی،«سیمرغ» هم مصادره شد

توهم جدید باکو: در حاشیه مسابقات همبستگی اسلامی،«سیمرغ» هم مصادره شد

حکمت بابااوغلو، سردبیر روزنامه «ینی آذربایجان» ، ارگان رسمی حزب حاکم «ینی آذربایجان» ( حزب حاکم جمهوری جمهوری) و نماینده مجلس این کشور، با انتشار مقاله ای درباره بهره گیری از اسطوره سیمرغ در برنامه های گشایش چهارمین دوره مسابقات (به اصطلاح) همبستگی اسلامی در باکو،  اسطوره سیمرغ را متعلق…