برنامه شیطنت آمیز ارتجاع قومی در آستانه انتخابات/ ایجاد جو مسموم و اغتشاش به بهانه زبان مادری

برنامه شیطنت آمیز ارتجاع قومی در آستانه انتخابات/ ایجاد جو مسموم و اغتشاش به بهانه زبان مادری

گروهی از عوامل باکو و عربستان در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم قصد دارند با برپایی محافلی بر علیه تمامیت ارضی کشور با بهانه زبان مادری و کشاندن برخی نامزدهای مشخص به این همایش ها به استفاده انتخاباتی از روز جهانی زبان مادری دست زده و از سوی دیگر با…