بی نتیجه ماندن مذاکرات سه جانبه مسکو برای قراباغ

بی نتیجه ماندن مذاکرات سه جانبه مسکو برای قراباغ

روزنامه «يني مساوات» نوشت مذاکرات وزراي خارجه جمهوري باکو، ارمنستان و روسيه درباره مناقشه قره باغ ، در مسکو بي نتيجه ماند.يني مساوات نوشت اين بار ديدار وزراي خارجه در مسکو اهميت نمادين داشت.موضوع اين مذاکرات ، اعمال سازوکار جديد براي نظارت بر آتش بس در خط تماس نيروها بود.جمهوري…