سفیر جدید ایران در ارمنستان مشخص شد

مأموریت های مختلفی از جمله فیلیپین، یونان، هند و مالزی اعزام و در مدت حضورش در تهران نیز در سمت های مختلف مشغول به فعالیت بوده است. معاون اداره امور اجتماعی، رئیس اداره روابط عمومی وزارت امور خارجه، مدیرکل روابط عمومی و بین الملل بیمه مرکزی (مأمور از وزارت خارجه)،…