همایش ملی مشروطه آذربایجان (از کهن شهر مراغه تا دارالسلطنۀ تبریز)برگزار می شود

همایش ملی مشروطه آذربایجان (از کهن شهر مراغه تا دارالسلطنۀ تبریز)برگزار می شود

     و همبستگی ملی و احیای مشروطه    علما و روحانیت در انقلاب مشروطه آذربایجان     تجار و بازرگانان در انقلاب مشروطه آذربایجان     مجاهدان و مبارزان گمنام مشروطه آذربایجان    مداخلات خارجی در انقلاب مشروطه درآذربایجان (روسیه تزاری، عثمانی، انگلیس)    فرازو فرود مشروطه و مشروطه خواهی در مراغه وسایرشهرهای آذربایجان    بازتاب مشروطه در…

آرمان های انقلاب مشروطه

آرمان های انقلاب مشروطه

 سپس بر آن پايه، در مورد آرمان‌ها، پي‌آمدها و دست‌آوردهای انقلاب مشروطیت تحلیل می‌کنیم. چنين نگرشي خطاساز است.پيش از اين‌كه درباره‌ي دست‌يابي يا عدم دست‌يابي به آرمان‌های انقلاب مشروطه سخن بگويم، به برخي از اين مشکلاتِ خوانشي درباره‌ي آرمان‌های انقلاب مشروطه اشاره مي‌كنم. به‌نظر من در پنجاه سال اخیر، چه…

نهضت مشروطه و زایش گفتمان ملی

نهضت مشروطه و زایش گفتمان ملی

مفاهیم اساسی چون کشور و مرز که در ادبیات مشروطه بیشتر به "وطن" تعبیر می شد در همین دوره وارد گفتمان سیاسی ایران شد. وطن یکی از عمده ترین مولفه های گفتمان ملی است که از آن به اندیشه مملکت[1] تیز تعبیر می شود. که پایه آن احساس تعلق به…