کج سلیقگی آموزش پرورش به هزینه خرمشهر و ارزشهای جنگ

کج سلیقگی آموزش پرورش به هزینه خرمشهر و ارزشهای جنگ

  وجود یک نقشه تدریس تاریخچه دفاع مقدس در کتاب «مطالعات اجتماعی پایه ششم» باعث دردسر معلمان و مانعی جدی در آموزش شده است. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذری ها» وزارت آموزش و پرورش با گنجانیدن نام برخی شهرهای خوزستان در «خاک عراق» باعث شده تا دانش آموزان…