پیشه وری بعد ها پشیمان شد و گفت باید روش ستارخان و باقرخان را در پیش می گرفتم

پیشه وری بعد ها پشیمان شد و گفت باید روش ستارخان و باقرخان را در پیش می گرفتم

 رهبران کمونیستی چه بود؟یکی از آذربایجانی های اصیل که قبل از شروع قیام به تبریز آمده بود، در کمیته ی ایالتی حزب توده ده عکس از استالین، لنین و مارشال های شوروی را دید و چون آذربایجانی خیلی غیرتمندی بود از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شد و گفت چرا…

اصطلاح آذربایجان شمالی یک دروغ تاریخی است

اصطلاح آذربایجان شمالی یک دروغ تاریخی است

غیرواقعی خود تمامیت ارضی ایران را تهدید کنند. خسرو معتضد روز شنبه، 17 فروردین ماه 1392 در یک گفتگوی خبری با یادآوری برگزاری نشست ضد ایرانی گروهک های تجزیه طلب با عنوان «فردای آذربایجان جنوبی» در شهر باکو، گفت: مستندات تاریخی موجود همچون نقشه های جغرافیایی مربوط به سال ۱۷۲۲ فرانسه…