یادی از دانشمند نستوه

یادی از دانشمند نستوه

عباس‌ اقبال‌ آشتیانی‌ (۱۲۷۷-۱۳۳۴ش‌/ ۱۸۹۸-۱۹۵۶م‌)، فرزند محمدعلی‌، مورخ‌، نویسنده‌، استاد دانشگاه‌، عضو پیوسته فرهنگستان‌ ایران‌ و مجمع‌ علمی‌ عربی‌ دمشق‌ بود. او تحصیلات خود را در مدرسه دارالفنون تهران گذرانده و برای تکمیل تحصیلات چندین بار به کشورهای اوپایی سفر کرد، لیسانس‌اش را از دانشگاه فرانسه و دکترای رشته ادبیات…