اعتراض مفتون امینی به برچیده شدن کتیبه‌های فارسی از مقبره نظامی

اعتراض مفتون امینی به برچیده شدن کتیبه‌های فارسی از مقبره نظامی

است که ایران یکی از حوزه‌های قوی شعر در جهان است.این شاعر آذری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برچیده شدن کتیبه‌های شعرهای فارسی نظامی از مقبره او در کشور آذربایجان، گفت: در زبان ترکی به صورت تاریخی، ادبیات نبوده، ادبیات زبان ترکی - چه منظوم و چه منثور - به…