مقالات پژوهشی در باب فرقه دموکرات

مقالات پژوهشی در باب فرقه دموکرات

کنند. - در آذربایجان چه گذشت: راز های سر به مهر، حمید احمدی ، مجله اطلاعات سیاسی -اقتصادی - استالین و فرمان تشکیل فرقه دموکرات، کاوه بیات، فصلنامه گفتگو - بحران در آذربایجان، روبروت روسو، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی - بحران آذربایجان از دید اسناد نو یافته شوروی، ناتالیا یگوروا، اطلاعات سیاسی-اقتصادی - روایت اسناد امریکایی…