نماینده مجلس ترکیه: 50 هزار تروریست سلفی مقیم ترکیه

نماینده مجلس ترکیه: 50 هزار تروریست سلفی مقیم ترکیه

 از آنان از منطقه کوبانی (عین العرب) در خاک سوریه رانده شدند در کدام شهر ترکیه اقامت می کنند.وی که در مجلس ترکیه سخن می گفت ، اضافه کرد: شمار کثیری از این تروریستها عضو گروه تروریستی داعش هستند ، هزینه های آنان را چه کسی می پردازد و چه…