سیاست‌گذاری اجتماعی؛ راهبردی برای هویت‌سازی ملی

سیاست‌گذاری اجتماعی؛ راهبردی برای هویت‌سازی ملی

برعکس ملت و روح ملت بودگی در معرض فراز و فرود و چالش‌های جدی قرار دارد و حتی گاهی دولت ـ ملت‌های جا افتاده نیز با معضلاتی همانند ناسیونالیسم گروه مسلط، و خرده ناسیونالیسم‌های قومی و فرهنگی در قالب جدایی‌طلبی، روبه‌رو می‌شوند. به علاوه، این نکته نیز مهم است که…