واکنش گسترده مردمی به تبلیغات تلویزیونی بانک عسگریه (بانک ملل)

واکنش گسترده مردمی به تبلیغات تلویزیونی بانک عسگریه (بانک ملل)

به گزارش آذریها آگهی تلویزیونی جدید بانک ملل با واکنش گسترده شهروندان همراه بوده است. در این آگهی اقوام ایرانی با پوشش محلی نشان داده می شوند و راکی می گوید، بانک ملل برای شما از هر "نژاد و ملیت". پرسش شهروندان ملت ایران این است که مگر در کشور…