ایران نیازی به ملت سازی و هویت پردازی ندارد

ایران نیازی به ملت سازی و هویت پردازی ندارد

متن زیر را در پاسخ دوستی نوشتم که مطلبی از اروپا دریافت کرده و مشورت کرده بود که آیا به انتشار آن توسط دوستان مطبوعاتی کمکی بشود یا خیر. پس از خواندن آن یادداشت یا مقاله پاسخ دادم که معذورم بدارند؛ زیرا متن آن را برخلاف اصول عقیدتی خود میدانم…

“کتاب جمهوری آذربایجان؛ 23 سال تکاپو برای دولت و ملت سازی” به چاپ دوم رسید

“کتاب جمهوری آذربایجان؛ 23 سال تکاپو برای دولت و ملت سازی” به چاپ دوم رسید

370 صفحه مجموعه از مقالات علمی بود که در حوزه های مختلف و با نوشته هایی از پژوهشگران و کارشناسان این حوزه منتشر شده است. دکتر حسين احمدي، عبدالکريم آقاجاني، دکتر مجتبي برزويي،‌ کاوه بيات، ‌محسن حکمتي، ‌دکتر کامروز خسروي جاويد،‌ حسين دادپور، محمد سرحدچي، ‌سالار سيف‌الديني، ‌مسعود عرفانيان، ‌رضا عليزاده…

نقد و بررسی کتاب “قدمت ملت ها” از آنتونی.دی اسمیت

نقد و بررسی کتاب “قدمت ملت ها” از آنتونی.دی اسمیت

نظريه‌پردازاني همچون ارنست گلنر، اريك هابسباوم و بنديكت اَندرسون با انتشار آثار خود به مهم‌ترين نظريه‌پردازان بحث‌هاي مليت و مليت‌گرايي تبديل شدند و مكتب مشهور به نوگرايي را (كه برخي از آن به عنوان ساختارگرايي و ابزارگرايي) نيز نام مي‌برند، پايه‌گذاري كردند؛ اما با انتشار تدريجي مقالات و سپس كتاب‌هاي…

زمان ملت شدن کی است؟/ واکر کانر

زمان ملت شدن کی است؟/ واکر کانر

واکر کانر: كمي بيش از يك دهه قبل، اوژن وبر، كتابي نوشت با عنوان جالب تبديل كشاورزان به فرد فرانسوي: نوسازي فرانسوي روستايي 1914-1870. وي در كتاب به‌صورت اقناع كننده‌اي تزي را مطرح مي‌سازد كه اكثريت ساكنين روستايي و شهرهاي كوچك در 1870 و حتي اواخر جنگ جهاني اول خود…