ایران محل تصفیه حساب کشورهای خارجی نیست/ بیدار کردن و کشاندن مناقشات خفته به عمق ایران

ایران محل تصفیه حساب کشورهای خارجی نیست/ بیدار کردن و کشاندن مناقشات خفته به عمق ایران

رسانه های ارمنستان گزارش دادند که یک کنفرانس ضدارمنی در ایران با دخالت مقامات ایرانی لغو شده است. به گزارش این رسانه ها کنفرانس که قرار بود با حضور افرادی از گرجستان، روسیه، جمهوری باکو، افغانستان، لبنان و...در دانشگاه آزاد زنجان برگزار شود در پی اعتراض رسمی جمهوری ارمنستان لغو…

ریشه یابی اختلافات میان ارمنی‌ها و جمهوری‌آذربایجان؛ منافع ملی ایران چیست؟

ریشه یابی اختلافات میان ارمنی‌ها و جمهوری‌آذربایجان؛ منافع ملی ایران چیست؟

- پس از فروپاشی شوروی بحران هایی در حوزه مشترک المنافع ظاهر شد، مناقشه قراباغ یکی از مهم ترین این بحرانها بود. ریشه های سیاسی و تاریخی این مناقشه چه بود؟ تاریخچه مناقشه در قراباغ به اوایل قرن بیستم باز میگردد. در 1905 و 1908 اولین جرقه های بحران در…