نخجوان ضمیمه اقتصادی ترکیه می شود/ با ایجاد منطقه آزاد تجاری

نخجوان ضمیمه اقتصادی ترکیه می شود/ با ایجاد منطقه آزاد تجاری

آنکارا با اجراي طرح ايجاد منطقه آزاد تجاري با نخجوان، اين منطقه از جمهوري باکو را ضميمه اقتصاد ترکيه مي کند.به گزارش خبرگزاري ترند جمهوري باکو، نهاد زيبکچي، وزير اقتصاد ترکيه گفت : «براي ايجاد منطقه آزاد تجاري با نخجوان زيرساخت هاي لازم ايجاد شده و نمايندگان اقتصادي ترکيه در…