افزایش احساسات ضدپناهندگان در ترکیه

افزایش احساسات ضدپناهندگان در ترکیه

به گزارش الجزیره، همزمان با اینکه ترکیه با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی دهه‌های اخیر خود دست و پنجه نرم می‌کند، معضل ضدیت با پناهندگان نیز در این کشور فوران یافته است. بنا به گزارش حکومت ترکیه، قریب به ۳.۷ میلیون پناهنده سوری و بالغ بر ۵.۵ میلیون نفر خارجی…