بزرگترین زن رباعی‌سرای تاریخ شعر فارسی ایران

بزرگترین زن رباعی‌سرای تاریخ شعر فارسی ایران

مهستی گنجوی براي كساني كه با شعر و ادبيات شكوهمند ايراني آشنا هستند، «مهستي گنجه اي» نامي آشناست. و به قولي بزرگترين زن شاعر رباعي سراي تاريخ شعر فارسي است. به تازگي كتابي با عنوان «مهستي گنجه‌اي، بزرگترين زن شاعر رباعي‌سرا» به كوشش پژوهشگر ارجمند آقاي معين‌الدين محرابي و توسط…