تبریز، کانونی از فرهنگ و هنر ایرانی

تبریز، کانونی از فرهنگ و هنر ایرانی

به شوق دیدار کودکان و نوجوانان هنرمند تبریزی از محله سرخاب و مقبره قطران و خاقانی و اسدی و ظهیر و انوری و ساوجی و شهریار... تا خیابان پاستور پیاده می‌روم و در راه چند عکس یادگاری مقابل ارگ هفتصد ساله علیشاه می‌گیرم. آن روزگار کدام شاعر و هنرمند تبریزی…