هفته نامه صدا: تراکتورسازی؛ موضوع پرونده ویژه

هفته نامه صدا: تراکتورسازی؛ موضوع پرونده ویژه

مقالات و گزارش هایی به بررسی و تحلیل پدیده تیم فوتبال تراکتورسازی از منظر اجتماعی پرداخت. در این پرونده آثاری از شهرام دبیری (رئیس شورای شهر تبریز)، حمیدرضا صدر(مفسر فوتبال)، سالار سیف الدینی(کارشناس مسائل قومی)، سیامک رحمانی (مفسر فوتبال)، کریم جمالی نظرلو(روزنامه نگار ساکن تبریز) منتشر شده است.