وقتی «مولوی» سیستان و بلوچستان درس ایران‌دوستی سرود…

وقتی «مولوی» سیستان و بلوچستان درس ایران‌دوستی سرود…

در منطقه‌ آشوب‌زده‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم هیچ چیز به اندازه پدیده‌هایی که در آن نشان از وحدت و همدلی ایرانیان را در خود داشته باشد، خوشحال کننده و امیدوارکننده نیست. پدیده‌ای مانند انتخابات اخیر که پشت سر گذاشتیم و مردم ایران با میزان مشارکت و نوع رایی…