برداشت‌های سیاستی و اجرایی از اصل پانزده قانون اساسی

برداشت‌های سیاستی و اجرایی از اصل پانزده قانون اساسی

مقدمه و بیان مسأله هویت مسأله‌ای پیچیده است، به‌ویژه هویت در جامعه ایرانی که به دلیل مسائل تاریخی و حضور در گذرگاه مهم جهان از پیچیدگی بالاتری برخوردار است. بر این اساس است که محققان برای هویت ایرانی، ابعاد مختلفی در نظر گرفته‌اند که ترکیب آنها، هویت ایرانیان را شکل…

نقد یک تفسیر اشتباه از اصل 15؛بر اساس جمله مولوی عبدالعزیز

نقد یک تفسیر اشتباه از اصل 15؛بر اساس جمله مولوی عبدالعزیز

بر اساس مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ذیل اصل 21 (15) مولوی عبدالعزیز در پایان مذاکرات و تدوین این اصل از نائب رئیس مجلس خبرگان سوال میکند که آیا دولت موظف به تامین کتب درسی و مدرسه بر اساس این اصل خواهد بود، نائب رئیس نیز، پاسخ…