مدرن.آذ: آزادی سه میسیونر باکویی از زندان های ایران

مدرن.آذ: آزادی سه میسیونر باکویی از زندان های ایران

رسانه هاي باکو خبر دادند ايران سه مبلغ مسيحي جمهوري باکو را از زندان آزاد کرد. این سه مأمور میسیونری جمهوری باکو در پوشش شرکت در عروسی به تهران سفر کرده بودند. پايگاه اينترنتي «مدرن»  در باکو خبر داد سه شهروند مسيحي شده اين کشور که از مبلغان گروه ميسيونري…