شیر باشیم یا قورد/ رضا شیبانی

شیر باشیم یا قورد/ رضا شیبانی

آیا گرگ ، جانوری اساطیری در فرهنگ آذربایجان بوده است؟؟ نگاهی گذرا به فرهنگ ملل ، نشان می دهد که هر ملت ، جانوری را بر اساس روحیات و نیاز های خود ،عزیز شمرده و تا بدانجا پیش می رود که در نهایت نقش اسطوره ای در فرهنگ خود برای…