ینی مساوات: باکو به «ناتوی اسلامی» بپیوندد

ینی مساوات: باکو به «ناتوی اسلامی» بپیوندد

پايگاه اينترنتي روزنامه «يني مساوات» نوشت آمريکا در حال ايجاد «ناتوي اسلامي» است و باکو نيز در مقابل انتخاب دشواري قرار گرفته است.پايگاه اينترنتي «يني مساوات» نوشت: « دونالد ترامپ در نخستين سفر خارجي خود به عربستان سعودي خواهد رفت و در اين کشور با رهبران کشورهاي عرب خليج فارس…