زبان آذربایجان و وحدت ملّی ایران

زبان آذربایجان و وحدت ملّی ایران

کتاب زبان آذربایجان و وحدت ملی ایران نویسنده: ناصح ناطق ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار وطن، نخستین اصل مشترک همبستگی افراد یک ملت است. همۀ اهل یک وطن مانند افراد یک خانه باید در حفظ آن کوشا باشند. وطن کشوریست که قرنها مردمانی با هم در آن زندگانی کرده،…

شیخ محمدخیابانی و جریمه صحبت به زبان ترکی در مدارس تبریز

شیخ محمدخیابانی و جریمه صحبت به زبان ترکی در مدارس تبریز

یکی از مخاطبان سایت آذری‌ها، ضمن ارسال پیام به سردبیر سایت در هفته گذشته، خواستار ارائه سند و منبع مستند در خصوص این نکته پیرامون شهید شیخ محمد خیابانی شده است که گویا « شیخ محمد، سخن گفتن به زبان محلی را در مدارس تبریز قدغن کرده و جریمه ای…