ناصر فکوهی هم از سوی ارتجاع قومی «تکفیر» شد

ناصر فکوهی هم از سوی ارتجاع قومی «تکفیر» شد

ناصر فکوهی ( عضو هیات علمی دانشکده جامعه شناسی تهران) که  طرفدار سیاست چندفرهنگ‌گرایی و میدان دادن به بنیادگرایان قومی است، از طرف این عده تکفیر شد.  به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها یکی از مرتجعین قومی که پیشینه محکومیت کیفری را به دلیل فعالیت های تجزیه طلبانه در…