معاون استاندار آذربایجان غربی: نام‌های اماکن و میادین باید فقط به زبان فارسی باشند

معاون استاندار آذربایجان غربی: نام‌های اماکن و میادین باید فقط به زبان فارسی باشند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه شورای استانی نظارت بر نامگذاری شهرها، خیابان ها، اماکن و موسسات عمومی با تاکید بر رعایت ضوابط و معیارهای نامگذاری معابر شهری براساس آیین نامه اجرایی مصوب توسط شهرداران گفت: براساس این آیین نامه به منظور حفظ و تحکیم یکپارچگی سیاسی و فرهنگی…