اعطای نشان علمی شهریار در دانشگاه تبریز به زنده یاد رحیم نیکبخت

اعطای نشان علمی شهریار در دانشگاه تبریز به زنده یاد رحیم نیکبخت

در ششمین کنگره بین المللی نشان علمی و فرهنگی شهریار در دانشگاه تبریز، از خدمات علمی و پژوهشی زنده یاد دکتر رحیم نیکبخت تجلیل و نشان و جایزه بین المللی شهریار به وی اعطا شد. این نشان علمی همانند نشان فارابی و خوارزمی که به نام مفاخر ایرانی نام گذاری…