تبلیغ و عرضه کتاب یک بی‌وطن در قلب تهران!

تبلیغ و عرضه کتاب یک بی‌وطن در قلب تهران!

روزنامه اینترنتی فراز: بله، درست متوجه شدید! «هیچ دوستی به‌جز کوهستان»، رمان همان بهروز بوچانیِ معرف حضور همه است که عکس های آن را از دیوارهای مجتمع تجاری کوروش آویخته و تبلیغش می‌کنند. همان بوچانیِ معروف که در تمام سال های فعالیت اش علیه وحدت و موجودیت ایران کوشید و…

نویسنده‌ای که دروغ خود را باور کرد/ عباس سلیمی آنگیل

نویسنده‌ای که دروغ خود را باور کرد/ عباس سلیمی آنگیل

آذریها: هر روز کتاب های بیشتری علیه وحدت و موجودیت کشورمان منتشر می شود. وضعیت چاپ کتاب و ممیزی در وزارت ارشاد به جایی رسیده است هر چقدر بار ضدایرانی متن بیشتر باشد و به تضعیف وحدت ملی کمک کند، زودتر مجوز نشر می گیرد و برای انتشار به بهترین…