نشست علمی «جنگ قراباغ از نگاه ایرانی» برگزار می شود

طالع و حسینی تقی آّباد در تهران و موسسه بهاران توسط «انجمن زروان» روز جمعه 27 فروردین برگزار خواهد شد.ورود بر عموم آزاد است.برنامه و ساعت کار این نشست از این قرار است:سخنرانان:دکتر حسین احمدی، استاد علوم سیاسی (جایگاه منطقه ای و فرامنطقه ای تحولات قراباغ)دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد…