نعمت احمدی:تاسیس فراکسیون ترک نشین ضد وحدت ملی و دستورات رهبری است

نعمت احمدی:تاسیس فراکسیون ترک نشین ضد وحدت ملی و دستورات رهبری است

ستاره صبح : نماینده مجلس نماینده شهروندان ایرانی هستند نه نماینده یک قوم یا قبیله خاص و این امر نوعی ابتذال در سیاست است. تاسیس فراکسیون های قومی واکنش زیادی از سوی فعالین سیاسی و فرهنگی در پی داشت، که با مسکوت ماندن مسئله همراه شد و به مدت یک…

نعمت احمدی: تاسیس “فراکسیون ترک زبان” بر ضد وحدت ملی و بی معنا است

نعمت احمدی: تاسیس “فراکسیون ترک زبان” بر ضد وحدت ملی و بی معنا است

دکتر نعمت احمدی حقوقدان و فعال رسانه ای نیز به جمع آن دسته از ناظران و تحلیل گرانی پیوست که نسبت به قطبی شدن مجلس شورای اسلامی هشدار داده اند. در ماههای اخیر دست آلوده و ناپاکی که از بیرون، قصد کشاندن ستیزه های قومی را به مجلس دارند، سعی…