موضع گیری پزشکیان علیه نفرت پراکنان قومی در دانشگاه ارومیه

موضع گیری پزشکیان علیه نفرت پراکنان قومی در دانشگاه ارومیه

  روز 20 آذر 95 دکتر پزشکیان به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه آزاد ارومیه در این دانشگاه حضور پیدا کرد تا ضمن سخنرانی در جمع جوانان و دانشگاهیان به سوالات آنان پاسخ دهد. جلسه با حدود یک ساعت تاخیر نزدیک ساعت 15 عصر در جمع پرشور جوانان ارومیه آغاز شد.…

یک تا پنج سال زندان در انتظار نفرت پراکنان الغدیر ارومیه

یک تا پنج سال زندان در انتظار نفرت پراکنان الغدیر ارومیه

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» شعارهای شنیع ورزشگاه الغدیر می بایست پیش از این ها از سوی دادستانی که نماینده قانون محسوب می شود مورد پیگیری قرار می گرفت. رفتارهای مجرمانه در ورزشگاه الغدیر مصداق بارز ماده 512 قانون مجازات اسلامی است.بر اساس ماده 512 قانون مجازات اسلامی:هر…