یکسال حبس برای استفاده از عنوان مجعول «آذربایجان جنوبی» و نفرت پراکنی قومی

یکسال حبس برای استفاده از عنوان مجعول «آذربایجان جنوبی» و نفرت پراکنی قومی

دادگاهی در اردبیل، یک نفرت پراکن قومی را به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق «تبلیغ تجزیه‌طلبی» از طرقی مانند استفاده از عنوان مجعول آذربایجان جنوبی و تحریک احساسات قومی- زبانی به یک سال حبس محکوم کرده است. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، دادنامه مزبور…