نفوذ خزنده فرهنگی جمهوری باکو در قالب “اتحادیه نویسندگان” در ایران تشدید شده است

نفوذ خزنده فرهنگی جمهوری باکو در قالب “اتحادیه نویسندگان” در ایران تشدید شده است

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» پايگاه اينترنتي «ريپورت» در باکو از افزايش فعاليت هاي انتشاراتي «شعبه آذربايجان جنوبي» اتحاديه نويسندگان جمهوري باکو در ايران طي دو سال اخير خبر داد. پايگاه اينترنتي «ريپورت» به نقل از واحد مطبوعاتي اتحاديه نويسندگان باکو گزارش داد: « به همت شعبه آذربايجان…