انتزاع مس سونگون و پیامدهای خطیری که در‌باره آن فکری نشد‌

انتزاع مس سونگون و پیامدهای خطیری که در‌باره آن فکری نشد‌

شرق: یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت و مسئولیت‌های نظام حکمرانی در کشور، توسعه پایدار و متوازن و عادلانه در پهنه سرزمینی است؛ امری که در دهه‌های گذشته با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. امروزه ناموزونی و نابرابری فضایی شاخص‌های توسعه در کشور به امر نگران‌کننده‌ای مبدل شده است. این شاخص‌ها…

نقدی بر ادعای سیدجواد میری در زمینه مفهوم آذری

نقدی بر ادعای سیدجواد میری در زمینه مفهوم آذری

جناب دکتر سیدجواد‌میری اخیرا در یادداشتی تلگرامی به "ادعای" عجیب و تکراری در خصوص بحث زبان آذری پرداخته است. "عجیب" به این خاطر که طرح مکرر چنین سخنان ملال آوری از سوی ارتجاع قومی که مامور است و معذور ، عادی است اما طرح آن از سوی کسی که سعی…

نقدی بر مصاحبه رضا براهنی

نقدی بر مصاحبه رضا براهنی

و شاعران دهه هاي سي و چهل رفته كه بيشتر آنها اكنون رخ در نقاب خاك كشيده اند. افسوس، آنها حالا نيستند كه جواب نيش و نوش هاي آقاي براهني را بدهند. نقدهاي شلاقي و به گفته ي خودش «زاويه دار» در آن سالهاي خفقان، براي ما خوش مي آمد،…

ابهام در سخنان علی یونسی

ابهام در سخنان علی یونسی

زبان‌ها از جمله مردم عرب خوزستان در دستور کار است». کسانی که با الفبای این موضوع آشنا باشند می‌دانند که آنچه در اصل پانزدهم قانون اساسی آمده آزاد بودن تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی است یا به اصطلاح «آموزش زبان مادری»، و نه «آموزش به زبان مادری» که معنایش…

گفتمان هویت ملی در تاریخ نگاری کسروی

گفتمان هویت ملی در تاریخ نگاری کسروی

 انسان است. بشر با مطالعه پيرامون رويدادها، تأمل و تفكّر درباره‌ي چرايي و چگونگي آنها، سعي دارد بر گذشته، حال و آينده خودآگاهي پيدا كند و با نگارش مكتوب آنها افكار و افعال خود را جاودانه ‌سازد. درواقع جاودانه‌سازي توسط تاريخ، از مهمترين دستاوردهاي بشري است. به عبارت ديگر، وقوع…

نقد و بررسی کتاب “قدمت ملت ها” از آنتونی.دی اسمیت

نقد و بررسی کتاب “قدمت ملت ها” از آنتونی.دی اسمیت

نظريه‌پردازاني همچون ارنست گلنر، اريك هابسباوم و بنديكت اَندرسون با انتشار آثار خود به مهم‌ترين نظريه‌پردازان بحث‌هاي مليت و مليت‌گرايي تبديل شدند و مكتب مشهور به نوگرايي را (كه برخي از آن به عنوان ساختارگرايي و ابزارگرايي) نيز نام مي‌برند، پايه‌گذاري كردند؛ اما با انتشار تدريجي مقالات و سپس كتاب‌هاي…