نقض چندباره تمامیت ارضی ایران در اظهارات یک مقام عالی رتبه رژیم باکو

نقض چندباره تمامیت ارضی ایران در اظهارات یک مقام عالی رتبه رژیم باکو

مبارز قربانلي، رييس کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان گفت : « ملت آذربايجان به دو نيم تقسيم شده است. آذربايجان در قرن نوزدهم براساس معاهده امضاء شده ميان روسيه و ايران به دو نيم تقسيم شده است.» وی گفته است: « منظور از آذربايجان، صرفا شمال (جمهوري…

سفیر عربستان در باکو مدعی نقض حقوق آذری ها در ایران شد!

است که حقوق شيعيان در عربستان سعودي نقض مي شود، پاسخ شما به اين ادعاي سفير ايران چيست؟، گفت :« آنها همواره در طرح ادعاهاي بي اساس مهارت داشته اند. خودشان را  در راس شيعيان دنيا  درنظر مي گيرند. ما، در عربستان سعودي، شهروندان شيعه و سني را از هم…