فقدان بنیاد دموکراتیک کنشگران قومی و بلاتکلیفی عملی: نگاهی به بیانیه هوشیار باشیم!

فقدان بنیاد دموکراتیک کنشگران قومی و بلاتکلیفی عملی: نگاهی به بیانیه هوشیار باشیم!

امنیت ملی، دموکراسی و حقوق بشر؛ مفهوم فوق در حقیقت ارکان مثلث اجتماعی- سیاسی برای داشتن یک جامعه مطلوب هستند. امروزه کسی نیست که ارزش هر یک از این ارکان را دستکم در ظاهر نادیده بگیرد. اما بسیاری از افراد وجود دارند که با اولویت بخشی به یکی از ارکان…

تلاش نهضت آزادی و دولت موقت برای فدرالیسم قومی در ایران

تلاش نهضت آزادی و دولت موقت برای فدرالیسم قومی در ایران

دولت موقت متشکل از اعضای وقت نهضت آزادی به مدت نه ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اداره کشور را بر عهده داشت. این نه ماه یکی از بحرانی ترین و سخت ترین دوران های تاریخ معاصر ایران بود و «نهضت آزادی» در این فرصت تاریخی، عملکرد پرسش برانگیزی در…