احمد کسروی و نودمین سال انتشار کتاب «آذری، زبان باستان آذربایجان»

احمد کسروی و نودمین سال انتشار کتاب «آذری، زبان باستان آذربایجان»

  نود سال از چاپ پژوهش احمد کسروی در خصوص تاریخچه زبان محلی آذربایجان که در قالب یک کتابچه 50 صفحه ای در سال 1304 منتشرشد، می‌گذرد. این اثر با تمام ضعفها و قوت‌ها یکی از موثرترین کتاب‌ها در حیطه زبان محلی آذربایجان بود که تا سالها بعد تلاش و…